Nekretnine Novi Sad
Povratak na sajt nekretnine-srbije.rs

Kako da odaberete pravu lokaciju za vašu nekretninu

  Iako izbor lokacije za nekretnine uglavnom zavisi od ličnih finansija i stepena rizika na koji ste spremni,  postoji nekoliko detalja o kojima morate voditi računa kad investirate u tu vrstu imovine.


1. Ekonomska osnova
Tražite lokaciju sa dobrim izgledima. Znaci koji ukazuju na to su: snažan rast stanovništva, ulaganje u lokalnu industriju, radna mesta, novi lanci supermarketa.
Stopa popunjenosti može biti dobar vodič prilikom izbora lokacije za vašu nekretninu. (Npr. Zgrada ima 100 stanova od kojih je 40 ima stanare. Stopa popunjenosti je 60 odsto.) Visoka stopa popunjenosti znači da lokacija nije povoljna - što je niža stopa, lokacija je povoljnija.


2. Pogodnosti za iznajmljivanje
Ukoliko kupujete nekretnine koje ćete iznajmljivati, morate imati u vidu da će podstanari želeti stanove koji imaju dobre saobraćajne veze, blizinu škola, kao i medicinskih ustanova i trgovina. Pogodnosti koje nekretnine nude podstanarima održava dobru potražnju.
Kad tražite takvu nekretninu razmišljajte kao podstanar. Izbegavajte izbor na osnovu ličnih želja i mogućnosti. Ravnajte se po ljudima sa prosečnim prihodima iz vašeg komšiluka koji nemaju vlastiti stan.


3. Mislite svojom glavom

Mnoge stvari koje danas izgledaju dobro, u budućnosti se mogu pokazati drugačije. (Najbolji primer su mnoštvo izgrađenih hala koje danas stoje prazne). Dakle, razmišljajte drugačije i dugoročnije. Unikatna imovina može, na duže staze, da bude veoma isplativa.

4. Raznolikost lokacija

"Sav novac se ne drži u jednoj banci i jednoj valuti. Nekretnine se ne kupuju u jednom području".
Uradite matematiku. Izračunajte troškove održavanja nekretnina, proverite koliki je porez na imovinu.

5. Naučite upravljati svojom imovinom.

Najbolja nekretnina, na najboljoj lokaciji, može biti čist gubitak ako se loše održava i upravlja njome.

Izvor: Gde Investirati